Tegnologie in die klaskamer

Daar word baie vrae gevrae oor die gebruik van tegnologie in die klaskamer. Vir die rede ook het die skool 'n baie streng selfoonbeleid. Daar is soveel artikels wat gebasseer word op navorsing oor die impak wat tegnologie op kinders het? Daar word gesê dat die hedendaagse kind, meer visueel leer omdat hulle meer toegang tot tegnologie het en ook baie meer kundig in die gebruik daarvan is. Daarom moet die tradisionele manier van onderrig en leer hierby aanpas en is die doeltreffende gebruik van tegnologie vir innoverende onderrig en leer belangrik. Tegnologie in die klaskamer

So laat die gebruik van tegnologie in die klaskamer diversiteit in leertegnieke toe en is die leerders meer betrokke by die leerproses, juis omdat leer meer visueel is. Leerders kan konsepte nou beter visualiseer omdat tegnologie dit moontlik maak. En dit het tot gevolg dat hulle meer vrae vra, meer ontleed, probleme oplos en kritiese denke toepas. Sodoende kan tegnologie ’n belangrike hulpmiddel in onderrig wees. Maar help dit werklik vir breinontwikkeling, of maak dit juis die brein lui?

Dis so maklik om Google te raadpleeg. So hoekom dan nog enigsins feite probeer onthou? Indien tegnologie reg aangewend word, kan dit juis daartoe bydra dat leerders se breine sterker ontwikkel. Boonop word die onderwyser se werk verminder en is dit makliker om komplekse onderwerpe te behandel. Dit bly egter die onderwyser of fasiliteerder se verantwoordelikheid om toe te sien dat leerders tegnologie toepas maar steeds hulle brein oefen.

Die gebruik van tegnologie moet dus oordeelkundig wees. Daar moet 'n gesonde balaans wees en tegnologie moet gebruik word waar dit die beste hulpmiddel is om die leeruitkoms te bereik. Leerders se skermtyd moet deur ouers en onderwysers bestuur word om te voorkom dat leerders doelloos tyd op hulle toestelle bestee.

Bronne: Afrikaans.com


You don`t have permission to comment here!
­