Voordele van tegnologie vir die onderwyser

Dit is verbasend om te dink dat in vandag se tyd word onderwysers se beplanning, administrasie, rekordering en vele ander take nog steeds met pen, papier en lêers gedoen. Heelwat navorsing dui daarop dat die doeltreffende gebruik van tegnologie ’n belangrike hulpmiddel in onderrig kan wees. Die klem lê egter op die woord “doeltreffend”. As tegnologie deel vorm van die kurrikulum, en nie net as ‘n byvoeging beskou word nie, kan dit baie voordele vir jou as onderwyser en vir jou leerders inhou.

billionphotos-1644472 My Klas - klasbestuur en e-Leer stelsel - Rekenaar en tegnologie nuus
Bo en behalwe klasgee het onderwysers van vandag talle addisionele  verantwoordelikhede buite die klaskamer insluitend die beplanning en voorbereiding van lesse, nasien van take en toetse, en die inlees van punte. Tegnologie kan met hierdie administrasie-take help. Rekenaarprogramme maak dit maklik. Die lesse is reeds uitgewerk of daar is maklike hulpmidels om die lesse uit te werk, die oefeninge word deur die program gemerk, en jy kan met die druk van ʼn knoppie vorderingsverslae per leerder, graad of kwartaal aflaai of die graad- en klasgemiddeld bereken.

Leerders kan maklik verveeld raak as dieselfde leertegnieke elke keer ingespan word. Tegnologie en toepassings verseker egter dat die leerervaring nuut en interessant bly. Dit laat jou as onderwyser ook toe om leerders met visuele, ouditiewe en kinetiese leerstyle te akkommodeer.

Net soos leerders verskillende leerstyle het, het elkeen ook sy eie tempo waarteen hy inligting verwerk. Deur rekenaars te gebruik kan jy verseker dat leerders teen hul eie pas vorder: leerders wat vinnig werk kan vooruit werk terwyl leerders wat ekstra hulp nodig het stadiger kan werk om seker te maak dat hul die konsepte verstaan voor hul na die volgende les beweeg.

Of jy vir of teen tegnologie in die klaskamer is, een ding is seker – leerders gaan met tegnologie in die werkplek te doen hê. Deur hulle nou aan tegnologie bloot te stel en te leer hoe om tegnologie tot hul voordeel te gebruik kan hul in die toekoms help as hul die arbeidsmag betree.

Bronne: Onnies Online

­