Leer kinders om die internet veilig te gebruik 

Die internet kan 'n wonderlike wêreld wees met bronne oor feitlik enige onderwerp. Dit is egter ook hier waar die internet se grootste gevaar lê. Die internet word nie gereguleer nie en enige iemand kan inligting op die internet plaas. Van hierdie inligting kan ongepas wees vir kinders. Ons as volwassenes weet wat die gevare is en hoe om dit te vermy. Dieselfde kan nie van 'n kind verwag word nie. Wanneer ons van kinders verwag om van die internet gebruik te maak sal ons as volwassenes hulle hiermee moet bystaan. Internet veiligheid

Alhoewel ek graag wil hê dat my leerders my webblad as hulpbron moet gebruik is dit ook vir my belangrik dat ouers die nodige stappe moet neem om die kinders se internet gebruik te reguleer.

Die meeste van ons neem stappe om ons internet gebruik so veilig as moontlik te maak. Die gebruik van goeie internet sekuriteit sagteware is in vandag se lewe amper nie meer onderhandelbaar nie. Dit is belangrik om bewus daarvan te wees dat nie alle antivirus en malware sagteware ewegoed is nie. Ek het al meer virusse van rekenaars met gratis antivirus sagteware verwyder as rekenaars met geen antivirus sagteware nie. Spandeer eerder ‘n paar rand en koop behoorlike sagteware.

Voor ek my keuse maak op die aankoop van Antivirus of malware sagteware spandeer ek baie tyd deur op bronne soos Google en YouTube te soek na "Top 5 Antivirus"  of "Top 5 Malware sagteware". Ek vergelyk gewoonlik verskeie lyste in die soek resultate en kyk dan hoeveel van hulle ooreenstem. Ek kyk ook of die sagteware 'n totale internet sekuriteit plan insluit wat beskerm teen antivirus, malware, ransomware asook "Zerodag" aanvalle. Verder kyk ek ook of die pakket sagteware beskikbaar het vir ‘n foon en ‘n tablet rekenaar.

As jy kinders het is dit natuurlik ook belangrik om te kyk of hulle sagteware beskikbaar het wat jy op jou kind se rekenaar, foon of tablet kan laai waarmee jy jou kind se internet gebruik kan beheer. Kaspersky se SafeKids is hiervoor baie oulik. Jy kan hiermee toegang tot sekere webblaaie gee en toegang tot ander weier. Jy kan ook die tye stel wat jou kind toegang tot die webblaaie mag hê en toegang tot die internet die res van die tyd heeltemal blok. Daar is heelwat soortgelyke programme maar ek is net vertroud met Kaspersky.

Op die internet is baie goed geskryfde artikels hoe jy jou kind kan veilig hou op die internet Volg gerus die skakel na so 'n artikel wat geplaas was in huisgenoot: Leer kinders veilig die internet gebruik

Een van die leerders in my klas het vir my laat weet dat hulle gebruik OurPact - OurPact is the most comprehensive parental control app and family locator, perfect for families of any sizes. Dit is soortgelyk aan Kaspersky se SafeKids.

Tegnologie in die klaskamer

Daar word baie vrae gevrae oor die gebruik van tegnologie in die klaskamer. Vir die rede ook het die skool 'n baie streng selfoonbeleid. Daar is soveel artikels wat gebasseer word op navorsing oor die impak wat tegnologie op kinders het? Daar word gesê dat die hedendaagse kind, meer visueel leer omdat hulle meer toegang tot tegnologie het en ook baie meer kundig in die gebruik daarvan is. Daarom moet die tradisionele manier van onderrig en leer hierby aanpas en is die doeltreffende gebruik van tegnologie vir innoverende onderrig en leer belangrik. Tegnologie in die klaskamer

So laat die gebruik van tegnologie in die klaskamer diversiteit in leertegnieke toe en is die leerders meer betrokke by die leerproses, juis omdat leer meer visueel is. Leerders kan konsepte nou beter visualiseer omdat tegnologie dit moontlik maak. En dit het tot gevolg dat hulle meer vrae vra, meer ontleed, probleme oplos en kritiese denke toepas. Sodoende kan tegnologie ’n belangrike hulpmiddel in onderrig wees. Maar help dit werklik vir breinontwikkeling, of maak dit juis die brein lui?

Dis so maklik om Google te raadpleeg. So hoekom dan nog enigsins feite probeer onthou? Indien tegnologie reg aangewend word, kan dit juis daartoe bydra dat leerders se breine sterker ontwikkel. Boonop word die onderwyser se werk verminder en is dit makliker om komplekse onderwerpe te behandel. Dit bly egter die onderwyser of fasiliteerder se verantwoordelikheid om toe te sien dat leerders tegnologie toepas maar steeds hulle brein oefen.

Die gebruik van tegnologie moet dus oordeelkundig wees. Daar moet 'n gesonde balaans wees en tegnologie moet gebruik word waar dit die beste hulpmiddel is om die leeruitkoms te bereik. Leerders se skermtyd moet deur ouers en onderwysers bestuur word om te voorkom dat leerders doelloos tyd op hulle toestelle bestee.

Bronne: Afrikaans.com

Voordele van tegnologie vir die onderwyser

Dit is verbasend om te dink dat in vandag se tyd word onderwysers se beplanning, administrasie, rekordering en vele ander take nog steeds met pen, papier en lêers gedoen. Heelwat navorsing dui daarop dat die doeltreffende gebruik van tegnologie ’n belangrike hulpmiddel in onderrig kan wees. Die klem lê egter op die woord “doeltreffend”. As tegnologie deel vorm van die kurrikulum, en nie net as ‘n byvoeging beskou word nie, kan dit baie voordele vir jou as onderwyser en vir jou leerders inhou.

Bo en behalwe klasgee het onderwysers van vandag talle addisionele  verantwoordelikhede buite die klaskamer insluitend die beplanning en voorbereiding van lesse, nasien van take en toetse, en die inlees van punte. Tegnologie kan met hierdie administrasie-take help. Rekenaarprogramme maak dit maklik. Die lesse is reeds uitgewerk of daar is maklike hulpmidels om die lesse uit te werk, die oefeninge word deur die program gemerk, en jy kan met die druk van ʼn knoppie vorderingsverslae per leerder, graad of kwartaal aflaai of die graad- en klasgemiddeld bereken.

Leerders kan maklik verveeld raak as dieselfde leertegnieke elke keer ingespan word. Tegnologie en toepassings verseker egter dat die leerervaring nuut en interessant bly. Dit laat jou as onderwyser ook toe om leerders met visuele, ouditiewe en kinetiese leerstyle te akkommodeer.

Net soos leerders verskillende leerstyle het, het elkeen ook sy eie tempo waarteen hy inligting verwerk. Deur rekenaars te gebruik kan jy verseker dat leerders teen hul eie pas vorder: leerders wat vinnig werk kan vooruit werk terwyl leerders wat ekstra hulp nodig het stadiger kan werk om seker te maak dat hul die konsepte verstaan voor hul na die volgende les beweeg.

Of jy vir of teen tegnologie in die klaskamer is, een ding is seker – leerders gaan met tegnologie in die werkplek te doen hê. Deur hulle nou aan tegnologie bloot te stel en te leer hoe om tegnologie tot hul voordeel te gebruik kan hul in die toekoms help as hul die arbeidsmag betree.

Bronne: Onnies Online

­