Coenie Esterhuizen
16 Oct 2021

MyTegnologie

Die personeel afdeling wat gaan oor IT-ondersteuning het geskuif na 'n nuwe webblad met die naam "My Tegnologie" Lees verder...

ALGEMENE OUERVERGADERING

Hiermee word kennis gegee van die Algemene Ouervergadering wat sal plaasvind op Donderdag 28 Oktober 2021
om 18:00

Die plek en formaat sal op ‘n later stadium deurgegee word.

Agenda:

  • Opening en Verwelkoming
  • Skoolverslag
  • Begroting 2022
  • Vrae + Goedkeuring
  • Afsluiting

Ouers is welkom om insae in die begroting te lewer, deur my te kontak.

Steve Stolk

UITVOERENDE HOOF

­