Hoekom gebruik ons die My Klas webblad

Mense sal na ons kyk en respek hê as ons die eenvoudige opdrag van God uitvoer. Reeds in Genesis het God die opdrag vir ons gegee: Bewoon, bewerk en bewaar die aarde. Ons het elkeen ’n opdrag om binne die riglyne op te tree. In Sosiale-Wetenskappe leer ons hoe mense die hulpbronne op aarde aanwend maar ons leer ook die waarde van bewaring.

Ons gebruik die webblad nie net vir remediëring en hersiening nie maar ook om vir leerders 'n veilige omgewing op die internet te skep waar ons meer oor onderwerpe kan leer wat ons in Sosiale-Wetenskappe behandel. Dit is my doel om 'n liefde vir Sosiale-Wetenskappe by leerders te kweek deur vir hulle op 'n interaktiewe manier te laat deelneem deur foto’s te neem, oor naweke en in vakansies na plekke te gaan soos die Dinokeng Wildreservaat waar hulle moontlik saam met ouers kan kampeer, kaartvaardighede aanleer, waardes vir bewaring kweek, eko-toerisme sien werk en nog vele meer. Ander moontlike bestemmings kan boeremarkte insluit om handel te ondersoek. By die skool kan ons moontlik ons eie-weerstasie bou en monitor om klimaat beter te verstaan, en nog vele meer. Hierdie is dus 'n spanpoging tussen die skool, onderwyser, ouers en leerders.

Kinders ondersoek hoe "ek" 'n verskil kan maak in "my" omgewing, "my" land en in "my" wêreld.

Ons ondersoek bewaringsprojekte soos die Dinokeng-wildreservaat en leer hoe die omgewing terugekeer word  na sy eertydse glorie. Ons leer vir mekaar dat rehabilitasie en bewaring 'n opdrag van God is5E889BC4-0641-4D45-89DC-E25255D9D1B3_1_105_c My Klas - klasbestuur en e-Leer stelsel - My Wêreld.

Ons kyk hoe Dinokeng se bewaringspogings in 'n tweeledige strategie gesien kan word:

  • die stryd vir oop ekosisteme en ongerepte wildernisgebiede en
  • die ontwikkeling van nuwe buffermodelle waar mense en die natuur in harmonie saamgroei.

Die Dinokeng-wildreservaat is die enigste residensiële Groot 5-wildreservaat ter wêreld binne die grense van 'n metro. Dit bied 'n unieke geleentheed maar ook aantal uitdagings. Saam met die Dinokeng-wildreservaat leer ons hoe hierdie uitdagings omgesit kan word in suksesvolle projekte. Dit wissel van

  • die uitroeiing van uitheemse plante,
  • die bestuur van veld en wild, en
  • die skep van goeie verhoudinge tussen mens en natuur wat in dieselfde omgewing moet bestaan sodat dit tot almal se voordeel sal wees.

Deur die webblad wil ek die kinders blootstel aan regte wêreld bewarings en rehabilitasie projekte om die waardes van bewaring en 'n liefde en respek vir die wêreld waarin ons leef te kweek.

­